Biltips

Så här klarar du din uppkörning

En uppkörning, eller förarprov som det egentligen heter, är det sista hindret man måste ta sig igenom innan man får sitt körkort. Det är dina praktiska kunskaper som förare som testas. Det görs helt enkelt genom att du kör det fordon du söker behörighet för tillsammans med en inspektör som jobbar för trafikverket. Omkring hälften av alla som gör körprovet för första gången klarar det. I den här artikeln ska vi ge tips som förhoppningsvis minskar risken för att du ska behöva göra om provet.

Att misslyckas med uppkörningen innebär extra kostnader och att man får vänta ytterligare på det efterlängtade körkortet. Ett misslyckande kan även leda till att körprovet känns svårare att klara. En törn för självförtroendet som skapar stress. Hur det går till att boka en uppkörning beror lite på om du är inskriven på en trafikskola eller om du kör upp som privatist. I det senare fallet hyr du en bil från trafikverket (om du inte själv har en godkänd bil) som uppfyller kraven om till exempel extra backspeglar och dubbelkommando.

Vad behöver man kunna på uppkörningen?

Trafikverket har gjort en bra video med vad du behöver kunna till uppkörningen. Se videon nedan:

Uppkörning – vad du ska tänka på

Den vanligaste anledningen till att man kuggar är inte att man gör ett specifikt fel, utan att man ger ett osäkert intryck och kanske gör flera mindre förseelser. Gör man fel behöver man inte känna att allt är kört (hehe), man kan klara uppkörningen ändå. Nedan listar vi några punkter som vi tycker är extra viktiga och som man kanske inte alltid tänker på.

  • Lär dig vilka moment som testas och öva på dessa
  • Gör en ”provuppkörning” med din bilskolelärare
  • Se till att vara uppvärmd innan provet
  • Kör upp när du är redo
  • Visa att du är uppmärksam

Vid en uppkörning testas ett antal moment som väljs från en längre lista med ca 30 punkter. Lär dig dessa moment och ha dem som utgångspunkt under de sista övningspassen inför körprovet. Kör några gånger i skarpare läge än vanligt inför provet, gärna med en trafiklärare som har koll på vad som gäller under ett körprov. Läraren kan ställa samma krav som dem som kommer att gälla under provtillfället. Att köra upp handlar inte bara om att prestera bra på olika moment, utan också om att vara närvarande och uppmärksam i trafiken. Använd backspeglarna, trafikinspektören kommer att notera det och ta med det i sin bedömning. Detta kommer oftast väl tillpass vid det något skrämmande momentet fickparkering.

Vanligaste misstagen som kan göra så att du kuggar din uppkörning

klara uppkörning

Det finns givetvis en mängd misstag du kan göra som kan resultera i ett kuggat förarprov. Men en av de enskilt största orsakerna handlar om brister i avsökning. Med avsökning menas ”hur du tittar när du kör bil”. Det finns inte många protokoll för underkända körprov där kolumnen Avsökningsrutiner inte är ifylld. Avsökning är en vital del av bilkörning. För att lyckas på körprovet krävs att du har ögonen med dig hela tiden. Under varje del av körningen ska dina ögon vara upptagna med att söka information: Framför bilen, bakom, bredvid,  ja, i varje tänkbar riktning! Men det handlar inte om att endast låta blicken fladdra än hit och än dit, du ska även veta var, när och hur du ska titta.

Genom att öva upp bra avsökningsrutiner kommer du inte missa på många av nedan nämnda kuggningsorsaker.

Kört i för hög hastighet fram mot korsningar
Om du tittar för nära bilen upptäcker du korsningarna sent och saktar därför ner för sent.

Dålig framförhållning/planering
Om du tittar för nära bilen blir planeringen lidande och du tenderar att ta sena och dåliga beslut.

Missat förbudsskyltar eller trafikljus
Åter igen, titta längre fram och mer aktivt så upptäcker du förbudsskyltarna eller trafikljusen i god tid.

Dåligt samspel med andra trafikanter
Håll koll runt bilen och i speglarna så blir det lättare att samarbeta med övriga trafikanter.

Bristande hastighetsanpassning, kört över hastighetsbegränsningen
Titta efter hastighetsbegränsningsskyltarna så missar du dom inte.

Missat att släppa över gående på övergångsställen
Åter igen…. Titta längre fram så upptäcker du övergångställena i god tid. Om du tidigt sett ett övergångsställe får du tid att titta åt sidorna för att upptäcka eventuella gångare i god tid.

Vet inte vem som har förkörsrätt en korsning.
Om du tittar långt fram så upptäcker du också korsningarna i god tid. Om du upptäcker korsningarna i god tid får du också längre tid på dig att fundera över vilka regler som gäller och vem du skall vänta på.

Kört för fort vid avfart från större landsväg
Titta längre fram så att du upptäcker avfarten tidigare och kan anpassa farten (detta kan även bero på fartblindhet).

Kört för fort på en mindre landsväg
Ett vanligt nybörjarmisstag på mindre landsväg är att man kör för fort in i kurvor. För hög fart in i kurvor beror ofta på att man inte tittat genom kurvan, utan bara tittat på själva kurvan. Genom att titta långt genom kurvan får du en känsla av hur snäv den är och det blir då lättare att anpassa farten inför kurvan. Detta kan även bero på fartblindhet. Det är även vanligt att man kör för fort när man skall passera utfarter. Detta beror ofta på att man inte har sett utfarten eller att man underskattar sin bromssträcka.

Missat högerregeln
Om du tittar långt fram så upptäcker du också korsningarna i god tid. Om du upptäcker korsningarna i god tid får du också längre tid på dig att fundera över vilka regler som gäller och vem du skall vänta på.

Värm upp inför uppkörningen

Med att vara uppvärmd menar vi att du gärna ska ha kört lite timmen innan testet. På så vis  är du uppvärmd i bilkörningen och alert på en gång. Är du morgontrött kanske du ska undvika att boka det första passet på dagen. Det viktigaste tipset är så självklart att vi kanske inte ens behöver ta upp det.  Gör dig så förberedd till körprovet att du förtjänar ditt körkort på grund av att du helt enkelt är en tillräckligt bra bilförare. Är man det handlar mycket om trygghet och självförtroende under körprovet. Mental träning kan göra nytta om du känner dig stressad inför provet. Lycka till med din uppkörning!

Så står du plötsligt där med körkortet i hand, vilken lättnad! Här har du tipsen om hur du fixar drömbilen! Behöver du hjälp med finansieringen? Ansök här!

/Vännerna på MyMoney

Gillade du denna artikeln?
Vill du ta del av liknande material, tips och nyheter?

Du kanske också gillar