Bilar och miljö Köpa & Sälja bil

Vad ska man tänka på när man köper en miljöbil?

Vad ska man tänka på när man köper miljöbil?

Det har under många år varit kristallklart att bensindrivna bilar är en skada för miljön och att vi på något sätt måste minska koldioxidutsläppen. Runt om i världen forskas det på miljövänliga alternativ på flera olika sorters drivmedel. Flera av miljöbilarna är väldigt skonsamma mot miljön men några av dem passar endast till kortare körsträckor. Vi ska nu gå igenom de olika sorters miljöbilar som idag finns på marknaden, så du är redo när du ska köpa bil.

Elbilar

En elbil fungerar precis som namnet antyder, den drivs av el. Elbilen består av ett stort och förhållandevis tungt bilbatteri. Detta batteri är själva drivkraften i bilen. Du kan enkelt och smidigt ladda bilen i ett vanligt eluttag som du har hemma i garaget eller på uppfarten. Elbilens utveckling är ännu i sin begynnelse och räckvidden är begränsad. Det finns flera laddningsstationer runt om i landet som du kan ladda din bil på om behovet finns.

Denna typ av bil lämpar sig främst för kortare körsträckor. Om du vet att du endast kommer att köra i stadstrafik eller andra mindre sträckor är detta ett perfekt val. Drivkostnaderna för en elbil hamnar på ungefär 2 kr per liter. En annan stor fördel med att köpa bil som är eldriven, är att de är befriade från fordonsskatt. Detta gäller för bilens fem första år efter att den har lämnat fabriksgolvet och tagits i bruk. Elbilarna ligger i topp när det gäller miljöpåverkan. De är väldig skonsamma mot miljön eftersom de inte släpper ut någon koldioxid alls. Att köpa bil som går på el är kanske något för dig?

Hybridbilar

När du köper en hybridbil så får du en bil som har två motorer. Den ena motorn är en förbränningsmotor och drivs med antingen bensin eller diesel. Den andra motorn är en elmotor och får sin energi från förbränningsmotorn. Det som är den stora skillnaden mellan en elbil och en hybridbil är att du inte kan ladda hybridbilen i elnätet. Hybridbilens konstruktion bygger på att elmotorn laddar sitt batteri från den andra motorn och även en del bromsenergi kan lagras i elmotorn. Genom att kombinera dessa två motorer i en och samma bil blir det stora miljöeffekter så som minskat koldioxidutsläpp. Hybridbilarna omfattas även av de särskilda miljökrav som ligger till grund för att bli skattebefriad under bilens fem första år. Skattebefriande betyder att du som bilägare inte behöver betala någon fordonsskatt om bilen är mindre än fem år gammal.

Gasbilar

En annan bil som också klassas som miljöbil är gasbilen. Denna består av en gastank där du fyller på med komprimerad gas. I dagsläget finns det två former av gas som kan användas som drivmedel. Den ena formen av gas förkortas CNG på engelska och benämns som fordonsgas på svenska. Denna form av gas är den vanligaste när det gäller personbilar och består antingen av naturgas eller biogas eller en kombination av båda. Naturgas utvinns från naturen och biogas är en restprodukt från organiska eller biologiska produkter som brutits ner. Biogas kan till exempel utvinnas från sopor eller jordbruksavfall.

Den andra formen av gas förkortas LPG och översätts som motorgas men kallas även för gasol. När det gäller konstruktionen och uppbyggnaden av en gasmotor så är dessa väldigt lika en förbränningsmotor som drivs med bensin. Detta gör att många av gasbilarna som är klassade som personbilar faktiskt också kan köras på bensin. Detta kan vara värt att ha i åtanke ifall du hamnar på en bensinstation som inte kan erbjuda gas som drivmedel. Det är dock viktigt att du redan vid köpet av din gasbil förvissar dig om det är möjligt att byta drivmedel om situationen skulle uppstå. Gasbilar är skonsamma mot miljön och du behöver inte betala någon fordonsskatt under bilens fem första år.

Etanolbilar

I dagsläget är bilar som kör på etanol de mest populära miljöbilarna. Etanolbilarna har samma slags motor som bilar som drivs av bensin. Etanolen tillhör de förnybara energierna men för att kunna köra på etanol krävs det att den blandas ut med bensin. Detta är ingenting som du behöver göra själv utan blandningen är redan färdig när du tankar etanol i din bil.

När du ska tanka etanol ska du leta efter beteckningen E85 på bensinmacken. E85 är en förkortning av etanol 85 %. Det är nämligen endast 85 % av bränslet som är etanol och resterande 15 % är bensin. Denna blandning saluförs under vår, sommar och tidig höst men så snart det blir kalla dagar och risk för frost ändras blandningen till att vara 75 % etanol och 25 % bensin. Det är bensinbolagen som ändrar blandningen men själva skyltningen på tankstationerna ändras inte. Anledningen till att bensinandelen ökar under vinterperioden är att etanolbilen annars kan upplevas som lite svårstartad.

En av de stora fördelarna som du får när du köper en etanolbil är att du kan tanka den på i stort sett varje tankstation i landet. Etanolen har funnits under flera år vilket också märks tydligt på våra bensinmackar som anpassat sitt utbud med detta drivmedel. Precis som övriga miljöbilar kan du undkomma fordonsskatten under de första fem åren om bilen håller de lagstadgade miljökraven vad gäller koldioxidutsläpp.

Vilka är då de stora fördelarna med en miljöbil?

Vi har redan tidigare nämnt att en av de stora fördelarna med att köpa en ny miljöbil är du inte behöver betala fordonsskatt under de första fem åren. Detta är såklart en väldigt stor besparing och du kan välja att lägga dessa pengar på andra saker eller att bygga upp en buffert till ett nytt bilinköp.

När du ska försäkra din bil kan du hos vissa försäkringsbolag välja att teckna en miljöförsäkring. Denna försäkring innehåller den obligatoriska trafikförsäkringen och du väljer om du vill hel- eller halvförsäkra din bil. Anledningen till att det heter miljöförsäkring är att försäkringsbolaget som är ansvarig för försäkringen också aktivt arbetar med verkstäder som arbetar miljömedvetet samt att de köper utsläppsrätter.

Sammanfattningsvis

Nu har du fått en helhetsbild över vilka miljöbilar som finns att välja bland på marknaden. Tänk gärna efter hur mycket som du kommer att köra med din bil, vilka sträckor och tillgången till de olika drivmedlen i din närhet och längs med de vägar som du kör. Du som väljer att köpa en splitterny miljöbil behöver inte betala någon fordonsskatt alls under de första åren.

Det är många saker som du måste ta i beaktande när du ska köpa en miljöbil. En av dessa saker är finansieringen av bilinköpet. Vi på MyMoney har mångårig erfarenhet av bilbranschen och hjälper dig gärna med finansieringsråd och billån. Tveka aldrig att ta kontakt med oss när du funderar på att köpa eller sälja bil. Vi finns här för våra kunder och vi ser fram emot att få hjälpa dig. Bilinköpet är en stor och kostsam affär och med rätt finansiering behöver månadskostnaden inte bli särskilt märkbar i plånboken.

Det pågår en ständig forskning inom branschen för miljöbilar och nya och förbättrade alternativ kommer att nå dig som konsument i framtiden, men det är ännu en bit kvar. Under tiden ska vi vara stolta över att vi faktiskt aktivt kan påverka vår miljö genom att välja en bil med lågt koldioxidutsläpp. Värna om miljön du också och kör så grönt som du kan. Det är alltid bättre att vara med att påverka lite än att inte påverka alls. Genom att välja en etanolbil kan du växla mellan etanol och bensin som det passar dig eller tanka bensin i din gasbil om du inte har gas tillhands när du måste fylla på bränsle.

Små bidrag till miljön leder till stora miljöförbättringar på lång sikt. Gör ett aktivt val och värna om miljön när du köper din nästa bil. Med skattebefrielse och premier har du också stora chanser att få mer i plånboken.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig med ditt nästa bilköp!

/Vännerna på MyMoney

Gillade du denna artikeln?
Vill du ta del av liknande material, tips och nyheter?

Du kanske också gillar