Bilar och miljö

Dieselbilar – ska man byta eller behålla?

fördelar och nackdelar med dieselbilar

Det var inte längesedan nya dieselbilar klassades som miljöbilar. Utsläppen av koldioxid var betydligt lägre än för motsvarande bil med bensinmotor. Tyvärr är koldioxid inte det enda som kommer ur avgasröret. Vissa dieselbilar har även skyhöga utsläpp av kväveoxider (NOx). I en tysk undersökning pekas NOx ut som orsaken till tusentals dödsfall per år. Och över en miljon människor blir sjuka varje år till följd av de farliga utsläppen.

I Sverige har regeringen ett stort beslut att fatta. Sätter man ett stoppdatum för försäljningen av fossildrivna bilar? Eller riskerar man att missa riksdagens klimatmål?

Vad är NOx?

NOx dieselbilar utsläpp

NOx är ett samlingsnamn för de oxider och kväve som uppstår vid förbränning i höga temperaturer, som det gör i förbränningsmotorer. NOx är giftigt och påverkar vår hälsa negativt genom irriterade luftvägar och slemhinnor. Att minska dessa utsläpp är viktigt ur flera perspektiv, både för hälsa och för miljö. I flera europeiska städer har för höga halter av de giftiga ämnena mätts upp, dessa städer hotas nu med böter av EU. Under 90-talet låg dieselbilarnas utsläpp på 2000 ton NOx, till skillnad från bensinbilarna som släppte ut över 72 000 ton. Genom åren har bensinbilarna ständigt förbättras, och 2016 var de nere på 4 500 ton. Dieselbilens ökade popularitet har bidragit till att NOx-utsläppen nu är skyhöga. I statistik från Naturvårdsverket är utsläppen uppe i 19 000 ton, mer än fyra gånger högre utsläpp än bensinbilarna.

Miljözoner

Miljözoner finns redan i flera städer och gäller då för tung trafik. Nu kan även personbilar förbjudas från att färdas i de centrala delarna. Från och med den 1 januari 2020, kan de svenska kommunerna införa miljözoner för personbilar. Fordon av äldre utsläppsklasser stängs då ute. Det finns två typer av miljözoner för personbilar. I miljözon 2 tillåts diesel- och bensinbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, gasbilar och etanolbilar. 1 juli 2022 skärps dock reglerna för dieselbilar, då tillåts endast Euro6-klassade bilar i zonen. I miljözon 3 får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar, certifierade enligt Euro6, köra. Klassningen sker avseende utsläppsmängd av koloxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. För att se vilken utsläppsklass din bil tillhör kan du knappa in registreringsnummer på Transportstyrelsens hemsida.

Bötessystem

böter för utsläpp dieselbilar miljövänligt

När dessa tuffa miljözoner snart blir verklighet runtom i Europa, kommer städer med för höga halter av farliga ämnen riskera att bötfällas. Risken är då stor att bilar med höga utsläpp förbjuds helt i städerna. Detta gäller både bensin- och dieselbilar. Samtidigt jobbar EU för att sänka utsläppen av koldioxid och till år 2021 ska tillverkarna av miljöbilar nå ett snittutsläpp på 95 gram CO2 per kilometer, annars väntar böter. Bilindustrins utmaning blir nu att försöka balansera utsläppen. Vid låga halter av NOx ökar förbränningen och CO2 utsläppen, och tvärtom. Det viktiga är att få ner båda halterna, och det väldigt mycket.

Dieselbilens framtid

dieselbilens framtid

Debatten kring dieselbilar pågår för fullt och präglas både av känslor och fakta. Det har konstaterats att CO2-utsläppet ständigt har minskat under den senaste tioårsperioden, till stor del tack vare den ökade andelen dieselbilar. Det återstår en hel del problem att lösa innan alla kan åka eldrivet, och både diesel- och bensinbilar kommer vara viktiga i strävan mot ett ökat fossilt oberoende. Många dieselmotorer kan idag redan köras på i stort sett rent biobränsle, därför vore det oklokt att välja bort diesel. Men att andas ren luft väger tyngre än rätten att köra alla bilar på precis alla gator, och med nya regler ökar pressen på tillverkarna att komma till rätta med de farliga luftföroreningarna. Sammanfattningsvis så är dieselbilens tid ännu inte förbi.

Behöver du byta bil? Då kan vi hjälpa dig med finansieringen, ansök om billån här! Eller vill du lära dig mer om miljöbilar? Läs om elbilar här!

/Vännerna på MyMoney

Gillade du denna artikeln?
Vill du ta del av liknande material, tips och nyheter?

Du kanske också gillar