Bilar och miljö

Här är nya förslaget om kilometerskatt

kilometerskatt 2

Kilometerskatt ny verklighet? År 2017 påbörjade IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola, under ledning av Energimyndigheten, det som kom att bli en långvarig diskussion med mål att möta de nya förutsättningarna i samhället. Till följd av elbilarnas frammarsch, som innebär att skatteintäkterna från bilismen minskar, föreslår de ett alternativ till dagens drivmedelsskatt. Lösningen stavas kilometerskatt. 

Kör mindre = betala mindre 

Tidigare i år gick IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Chalmers tekniska högskola ut med en rapport som föreslår en ny vägskatt på personbilar, som även inkluderar laddbara bilar. Exakt hur den nya skatten kommer att utformas är ännu inte fastställt. I stora drag kommer det att innebära att den som kör mer även kommer att få betala mer. . Skatten flyttas helt enkelt över från bilen till hur mycket den körs. 

– Vi går mot en allt mer automatiserad och elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt, men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel kan skatteintäkterna minska. Samtidigt finns också en risk att körsträckorna ökar, i takt med att självkörande fordon blir lättillgängliga och billiga, säger Anders Roth, projektledare och expert på hållbar mobilitet vid IVL.

Kilometerskatt – Dyrare för stadsbor 

IVL menar på att det inte enbart handlar om själva skatteintäkterna, utan en kilometerskatt ska på lång sikt även gynna miljön och trafiksituationen. De stora vinnarna är de som huvudsakligen kör i glesbygd och är bosatta på landsbygden, med dåligt utbyggd kollektivtrafik och stort bilberoende. Som landsbygdsbo kommer du nämligen inte behöva betala lika hög kilometerskatt som en stadsbo med bättre tillgång till kollektivtrafik.

Konkret innebär förslaget en vägskatt på mellan 5-5,40 kronor per mil i storstäderna, en betydligt lägre kilometerskatt i mindre tätorter och på större vägar samt en ”rabatt” för elbilar och laddhybrider på 10–20%. Eventuellt kan det även bli nolltaxa på landsbygden, utanför mindre tätorter. Att köra bil i städer är i dag trots allt dyrare för samhället än att köra bil på landsbygden.

– I dag betalar stadsbilisterna mindre i skatt i förhållande till den skada de orsakar samhället, så det handlar om att rätta till den fördelningen mot landsbygden som finns i dag, säger Cecilia Hult, projektledare på IVL.

Svenskarna är positivt inställda till kilometerskatt

kilometerskatt

Det var under politikerveckan i Almedalen förra året som idéerna om en ny kilometerskatt för första gången presenterades av forskare och politiker. För att ta reda på det svenska folkets inställning till den nya kilometerskatten genomförde IVL i augusti 2019 en Sifo-undersökning med över 1500 deltagare. Resultatet var för många överraskande positivt och visade att nästan fyra av tio svenskar kan tänka sig en kilometerskatt. 

– Nya skatter är sällan populära så därför är vi förvånade över den relativt höga andelen som ändå tycker att kilometerskatt är ett bra sätt att beskatta trafiken, säger Cecilia Hult.

Vidare ansåg 14% av de som svarade att en kilometerskatt är bättre än dagens alternativ. 24% menar att en kombination av kilometerskatt och skatt på drivmedel är att föredra. Dessutom svarade två tredjedelar att skatten borde vara lägre på landsbygden. De största entusiasterna var de äldre, som gillade idén mer än genomsnittet. Nästan hälften av de äldre tycker att en kilometerskatt baserad på körsträcka är det bästa sättet att kompensera för minskade drivmedelsintäkter till följd av elektrifieringen.

Förslaget är under diskussion

kilometerskatt

Hur systemet ska hålla koll på vem som kör var är inte klart ännu. Men forskarna skriver i sin rapport att ”de inte hittat något som framstår som svårt att lösa”. Om det blir tal om gps-enheter, någon form av transponder eller andra lösningar återstår att se. I dagsläget vet vi heller inte exakt när den nya kilometerskatten kommer att införas. Enligt forskarna måste förberedelserna påbörjas så fort som möjligt om systemet ska vara på plats före 2030. 

Går du i tankar om att köpa en ny bil men behöver lite hjälp på traven, då kan du snabbt och enkelt ansöka om lån här! 

/Vännerna på MyMoney

Gillade du denna artikeln?
Vill du ta del av liknande material, tips och nyheter?

Du kanske också gillar